Пријемни испит – средња школа

Средњу музичку школу могу да упишу ученици на једном од два образовна профила:

  • Музички извођач класичне музике
  • Музички сарадник

Захтеве за полагање пријемног испита за упис у средњу музичку школу прописује Министарство просвете Републике Србије и биће објављени у штампаном информатору, на интернет презентацији Министарства, као и на интернет презентацији Завода за унапређење образовања и васпитања (ЗУОВ).

пријемни испит средња школа

Начин и рокове за подношење пријаве за полагање пријемног испита за упис у средњу музичку школу у школској 2023/24. години прописује Министарство просвете Републике Србије за све средње школе. Пријављивање за полагање пријемних испита обавиће се од 18. до 24. априла 2023. године, и то:
1) од уторка, 18. априла, до петка, 21. априла 2023. године, електронским путем, преко портала Моја средња школа;
2) у петак, 21. априла и понедељак, 24. априла 2023. године, непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита.

Пријемни испити за упис ученика у средњу музичку школу за школску 2023/2024. годину биће организован у периоду од 19. до 21. маја 2023. године и реализован у просторијама матичне школе на Бановом брду. На основу броја бодова добијених од стране стручне комисије на пријемном испиту, биће формирана ранг листа кандидата који су положили пријемни испит.

Trumpet on drum background

За образовни профил музички извођач класичне музике пријемни испит се састоји од полагања испита из главног предмета (инструмент или соло певање) и усменог испита из солфеђа.

За образовни профил музички сарадник пријемни испит се састоји од полагања писменог и усменог испита из солфеђа (главни предмет) и писменог теста из теорије музике.

Захтеве за полагање пријемног испита за упис у средњу музичку школу прописује Министарство просвете Републике Србије и биће објављени у штампаном информатору, на интернет порталу “Моја средња школа”, као и на интернет презентацији Завода за унапређење образовања и васпитања (ЗУОВ).

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА ЗА 2023/24 ШК. ГОДИНУ-СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

• 18-24. АПРИЛ од 08.00-24.00
ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ПРЕКО ПОРТАЛА www.mojasrednjskola.gov.rs

• 21. и 24. АПРИЛА У ШКОЛИ од 09.00-16.00
ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ НЕПОСРЕДНО У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ КОЈА СПРОВОДИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ подношењем обрасца пријаве за полагање пријемног испита и испита за проверу знања нивоа основне музичке школе

• ПОНЕДЕЉАК 15. МАЈ од 10.00
ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – главни предмет

• УТОРАК 16.МАЈ
од 10.00
ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – теорија музике
од 11.00
ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – солфеђо

• СРЕДА 17. МАЈ
ОБЈАВЉИВАЊЕ РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

• ПЕТАК 19. МАЈ од 10.00 – 20.00
ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ – за образовне профиле Музички извођач

• СУБОТА 20. МАЈ
од 10.00
СОЛФЕЂО (А) за образовне профиле Музички извођач
од 17.00
ДИКТАТ- за образовне профиле Музички сарадник и Дизајнер звука
од 18.00
ТЕСТ ИЗ ТЕОРИЈЕ – за образовне профиле Музички сарадник и Дизајнер звука

• НЕДЕЉА 21. МАЈ од 10.00 –20.00
СОЛФЕЂО (Б) – за образовне профиле Музички сарадник и Дизајнер звука
Напомена: Ученици који полажу пријемни на два одсека полажу солфеђо и теорију по програму одсека за музичку теорију, а добијају бодове за сваки одсек понаособ.

• УТОРАК 23. МАЈ ДО 08.00
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

• УТОРАК 23. МАЈ од 08.00-16.00
ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ПРИГОВОРА УЧЕНИКА НА ПРЕЛИМИНАРНЕ РЕЗУЛТАТЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

• СРЕДА 24. МАЈ ДО 08.00
КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

• ПЕТАК 16. ЈУН од 08.00-16.00
ПОДНОШЕЊЕ ПРЕОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

• ПОНЕДЕЉАЈК 19. ЈУН ДО 08.00
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

• СРЕДА 28. ЈУН од 08.00-16.00
УПИС УЧЕНИКА У МУЗИЧКЕ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

Настава

Сазнајте више.

Припремни разред

Сазнајте више кликом на припремни разред.

Основна школа

Сазнајте више кликом на основну школу.

Средња школа

Сазнајте више кликом на средњу школу.

Scroll to Top