Пријемни испит – средња школа

Средњу музичку школу могу да упишу ученици на једном од два образовна профила:

А) извођач класичне музике
Б) музички сарадник теоретичар

Захтеве за полагање пријемног испита за упис у средњу музичку школу прописује Министарство просвете Републике Србије и биће објављени у штампаном информатору, на интернет презентацији Министарства, као и на интернет презентацији Завода за унапређење образовања и васпитања (ЗУОВ).

Vintage. Music notes on the vintage paper

За образовни профил извођач класичне музике пријемни испит се састоји од полагања испита из главног предмета (инструмент или соло певање) и усменог испита из солфеђа.

За образовни профил музички сарадник теоретичар пријемни испит се састоји од полагања писменог и усменог испита из солфеђа (главни предмет) и писменог теста из теорије музике.

Trumpet on drum background

Начин и рокове за подношење пријаве за полагање пријемног испита за упис у средњу музичку школу у школској 2023/24. години прописује Министарство просвете Републике Србије за све средње школе. Пријављивање за полагање пријемних испита обавиће се од 18. до 24. априла 2023. године, и то:
1) од уторка, 18. априла, до петка, 21. априла 2023. године, електронским путем, преко портала Моја средња школа;
2) у петак, 21. априла и понедељак, 24. априла 2023. године, непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита.

Пријемни испити за упис ученика у средњу музичку школу за школску 2023/2024. годину биће организован у периоду од 12. до 21. маја 2023. године и реализован у просторијама матичне школе на Бановом брду. На основу броја бодова добијених од стране стручне комисије на пријемном испиту, биће формирана ранг листа кандидата који су положили пријемни испит.

Настава

Сазнајте више.

Припремни разред

Сазнајте више кликом на припремни разред.

Основна школа

Сазнајте више кликом на основну школу.

Средња школа

Сазнајте више кликом на средњу школу.