Основна школа

Основна школа

Основно музичко образовање у нашој школи ученици стичу у оквиру одсека за класичну музику, по шестогодишњем или четворогодишњем наставном програму.

Шестогодишњи програм предвиђен је за следеће инструменте: виолина, виола, виолончело, гитара, обоа, харфа, хармоника, клавир, флаута, кларинет, труба, тромбон, хорна, фагот и удараљке.

Четворогодишњи програм предвиђен је за наставу контрабаса и соло певања.

Настава се одвија у матичној школи на Бановом брду, као и у пет издвојених одељења: Жарково, Железник, Умка, Сремчица, и Обреновац.

Основна школа

Шестогодишњи програм

Основна школа

Први циклус

I, II, III разред:

инструмент (главни предмет) – два часа недељно;
солфеђо – два часа недељно;

Основна школа

Други циклус

IV и V разред:

инструмент (главни предмет) – два часа недељно;
солфеђо – два часа недељно;
групно музицирање (оркестар или хор) – два часа недељно;

VI разред:

инструмент (главни предмет) – два часа недељно;
солфеђо – два часа недељно;
теорија музике – један час недељно;
групно музицирање (оркестар или хор) – два часа недељно;

Основна школа

Четворогодишњи програм

Основна школа

Први циклус

I и II разред:

инструмент (главни предмет) – два часа недељно;
солфеђо – два часа недељно;

Основна школа

Други циклус

III разред:

инструмент (главни предмет) – два часа недељно;
солфеђо – два часа недељно;
групно музицирање (оркестар или хор) – два часа недељно;

IV разред:

инструмент (главни предмет) – два часа недељно;
солфеђо – два часа недељно;
теорија музике – један час недељно;
групно музицирање (оркестар или хор) – два часа недељно;

Избор инструмената
по локацијама

Музичка школа „Ватрослав Лисински”

Баново брдо

Матична школа на Бановом брду – виолина, виола, виолончело, контрабас, гитара, харфа, хармоника, клавир, флаута, кларинет, труба, тромбон, хорна, обоа, фагот, удараљке и соло певање.

Издвојена
одељења

Музичка школа „Ватрослав Лисински”

Жарково

ОШ „Љуба Ненадовић” – виолина, виолончело, гитара, хармоника, клавир, флаута.

Железник

ОШ „Браће Јерковић” – виолина, хармоника, клавир.

Сремчица

ОШ „Душко Радовић” – виолина, гитара, хармоника, клавир.

Умка

ОШ „Доситеј Обрадовић” – виолина, гитара, клавир тромбон, труба и кларинет.

Обреновац

Соколски дом – виолина, гитара, хармоника, клавир.

Основна школа

Пријемни испит за упис у основну школу

Настава

Сазнајте више.

Припремни разред

Сазнајте више кликом на припремни разред.

Основна школа

Сазнајте више кликом на основну школу.

Средња школа

Сазнајте више кликом на средњу школу.