Настава

Музичка школа „Ватрослав Лисински”

Припремни разред

Припремни разред је намењен деци предшколског и раног школског узраста, од 6 до 8 година, и представља први контакт деце са музичким образовањем. Услов за упис у припремни разред је, поред старосне границе, поседовање основних музичких способности – развијен слух, музичка меморија и осећај за ритам, које стручна комисија установи на провери музичких способности.

Основна школа

Основно музичко образовање у нашој школи ученици стичу у оквиру одсека за класичну музику, по шестогодишњем или четворогодишњем наставном програму. Шестогодишњи програм предвиђен је за следеће инструменте: виолина, виола, виолончело, гитара, харфа, хармоника, клавир, флаута, кларинет, труба, тромбон, хорна, обоа, фагот и удараљке. Четворогодишњи програм предвиђен је за наставу контрабаса и соло певања.

Средња школа

Средња музичка школа је стручна уметничка школа у којој ученици стичу опште образовање и стручно музичко образовање кроз предмете општеобразовног типа (српски језик, страни језици, математика и други прописани предмети) и стручне предмете који су практичног или теоретског типа. Музичка школа „Ватрослав Лисински” има верификовано подручје рада у средњој музичкој школи за два образовна профила у четвoрогодишњем трајању…

Scroll to Top