Средња школа

Средња школа

Средња музичка школа је стручна уметничка школа у којој ученици стичу опште образовање и стручно музичко образовање кроз предмете општеобразовног типа (српски језик, страни језици, математика и други прописани предмети) и стручне предмете који су практичног или теоретског типа.

Музичка школа „Ватрослав Лисински” има верификовано подручје рада у средњој музичкој школи за два образовна профила у четвoрогодишњем трајању, из области Култура, уметност и јавно информисање:

» образовни профил: Музички извођач класичне музике
» образовни профил: Музички сарадник 

instruments in white wooden background

За ученике средње музичке школе постоје две групе предмета: општеобразовни (заједнички за оба образовна профила) и стручни предмети (за сваки образовни профил посебно), који су у наредним табелама представљени кроз недељне и годишње фондове, односно разреде у којима су заступљени.

Настава општеобразовних предмета одвија се по разредима, док су стручни предмети заступљени кроз наставу у групама и индивидуалну наставу.

Ови називи образовних профила важе у школској 2022/23. години за ученике 1, 2. и 3. разреда, према новом наставном плану и програму који је ступио на снагу школске 2020/21. године.
Ученици 4. разреда у школској 2022/23. години наставу похађају по старом наставном плану и програму, те и њихови образовни профили носе нешто другачије називе:

 

» образовни профил: Музички извођач
» образовни профил: Музички сарадник теоретичар

За ученике средње музичке школе, оба образовна профила, постоје две групе предмета: општеобразовни и стручни предмети, који су у наредним табелама представљени кроз недељне и годишње фондове, односно разреде у којима су заступљени.

Настава општеобразовних предмета одвија се по разредима, док су стручни предмети заступљени кроз наставу у групама и индивидуалну наставу.

Предмети у средњој музичкој школи

Општеобразовни предмети*

Нови наставни план и програм – за ученике 1-3. СМШ

* Општеобразовне програме наставе и учења похађају ученици који нису уписали неку другу средњу школу паралелно

Стари наставни план и програм – за ученике 4. СМШ

* Општеобразовне програме наставе и учења похађају ученици који нису уписали неку другу средњу школу паралелно

Одсек класичне музике Образовни профил: Музички извођач класичне музике

Нови наставни план и програм – за ученике 1-3. СМШ

Одсек класичне музике Образовни профил
Музички извођач класичне музике

Критеријуми оцењивања

Кликните на разред како бисте прегледали критеријуме оцењивања.

Кликните на разред како бисте прегледали критеријуме оцењивања.

Кликните на разред како бисте прегледали критеријуме оцењивања.

Кликните на разред како бисте прегледали критеријуме оцењивања.

Образовни профил: Музички извођач

Стари наставни план и програм – за ученике 4. СМШ

*Предмет имају само ученици клавира
**Предмет имају сви ученици осим ученика клавира
***Предмет имају само ученици соло певањa

Одсек за музичку теорију Образовни профил: Музички сарадник

Нови наставни план и програм – за ученике 1-3. СМШ

Образовни профил: Музички сарадник - теоретичар

Стари наставни план и програм – за ученике 4. СМШ

* Плус блок настава од 32 часа

Одсек за музичку теорију
Образовни профил: Музички сарадник

Критеријуми оцењивања

Кликните на разред како бисте прегледали критеријуме оцењивања.

Кликните на разред како бисте прегледали критеријуме оцењивања.

Кликните на разред како бисте прегледали критеријуме оцењивања.

Кликните на разред како бисте прегледали критеријуме оцењивања.

Средња школа распоред часова

Кликните како бисте прегледали распоред часова за средњу школу.

Распоред контролних вежби и писмених задатака за 2023-2024

Кликните како бисте прегледали распоред контролних вежби и писмених задатака за 2023-2024.

Ванредни ученици

Kликните за више информација.

Настава

Сазнајте више.

Припремни разред

Сазнајте више кликом на припремни разред.

Основна школа

Сазнајте више кликом на основну школу.

Средња школа

Сазнајте више кликом на средњу школу.

Scroll to Top