Документа школе

Музичка школа „Ватрослав Лисински”

Статут МШ „Ватрослав Лисински”

Кликните на статут за више информација.

Информатор о раду

Кликните на информатор за више информација.

Годишњи план рада

Kликните за више информација.

Извештаји о остваривању плана рада

Kликните за више информација.

Извештаји директора

Kликните за више информација.

Летопис

Kликните за више информација.

Развојни план школе 2022-2028.

Kликните на Развојни план школе 2022-2028. како бисте прегледали документ.

Пословник о раду савета родитеља МШ „Ватрослав Лисински”

Kликните на пословник како бисте прегледали документ.

Пословник о раду наставничког већа МШ „Ватрослав Лисински”

Kликните на пословник како бисте прегледали документ.

Пословника о раду Савета родитеља

Kликните на правилник како бисте прегледали документ.

Пословник о раду школског одбора МШ „Ватрослав Лисински”

Kликните на пословник како бисте прегледали документ.

Правилник о заштити и безбедности ученика

Kликните на правилник како бисте прегледали документ.

Правила понашања у МШ „Ватрослав Лисински”

Kликните на правилник како бисте прегледали документ.

Правилник о безбедности информационо-комуникационих система

Kликните на правилник како бисте прегледали документ.

Правилник о коришћењу службених мобилних телефона

Kликните на правилник како бисте прегледали документ.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Kликните на правилник како бисте прегледали документ.

Правилник о набавкама

Kликните на правилник како бисте прегледали документ.

Правилник о васпитно - дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Kликните на правилник како бисте прегледали документ.

Правилник о раду МШ „Ватрослав Лисински”

Kликните на правилник како бисте прегледали документ.

Правилник о заштити података о личности

Kликните на правилник како бисте прегледали документ.

Правилник о понашању запослених у спречавању сукоба интереса

Kликните на правилник како бисте прегледали документ.

Правилник о поклонима МШ „Ватрослав Лисински”

Kликните на правилник како бисте прегледали документ.

Правилник о прикупљању и коришћењу средстава родитељског динара

Kликните на правилник како бисте прегледали документ.

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства

Kликните на правилник како бисте прегледали правилник.

Правилник о васпитно - дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Kликните за више информација.

Пословник о раду наставничког већа МШ „Ватрослав Лисински”

Kликните на пословник како бисте прегледали документ.

Scroll to Top