Документа школе

Музичка школа „Ватрослав Лисински”

Информатор о раду

Кликните на информатор за више информација.

Летопис

Kликните на летопис како бисте прегледали документ.

Школски програм 2021/22. - 2024/25.

Kликните за више информација.

Годишњи плана рада МШ „Ватрослав Лисински” за школску 2022/23. годину

Kликните на годишњи план рада како бисте га сачували на ваш уређај.

Правилник о набавкама

Kликните на правилник како бисте прегледали документ.

Извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2022-23.

Кликните на извештај за више информација.

Пословник о раду наставничког већа МШ „Ватрослав Лисински”

Kликните на пословник како бисте прегледали документ.

Пословник о раду савета родитеља МШ „Ватрослав Лисински”

Kликните на пословник како бисте прегледали документ.

Пословник о раду школског одбора МШ „Ватрослав Лисински”

Kликните на пословник како бисте прегледали документ.

Правилник о оцењивању

Kликните за више информација.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.