Mузичка школа Ватрослав Лисински

Our goal then and now is to provide quality on time projects

Пријемни испити -
школска 2024/25. година

Распоред полагања пријемног испита за упис у основну музичку школу, и распоред провере музичких способности за упис у припремни разред.

Музичка Школа Ватрослав Лисински

Коначна листа за упис у основну музичку школу

Коначна листа за упис у припремни разред

Музичка Школа Ватрослав Лисински

Пријемни – основна школа и припремни разред

Због великог броја пријављених кандидата пријемни испит за основну школу биће реализован у више термина од планираних, а провера музичких способности за упис у припремни разред биће одржана у матичној школи на Бановом брду 11.06.2023.

Прецизна сатница биће објављена од 17.05.2023. на сајту школе и огласним таблама одељења на којима су кандидати пријављени за полагање.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ОСНОВНУ ШКОЛУ И ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД 2023/24.

од 3. до 28. 4. 2023. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА (електронски)
• 15. 5. 2023. ОБЈАВЉИВАЊЕ РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА (на огласној табли одељења које је кандидат навео у пријави)
• 3. и 4. 6. 2023. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ (у одељењу које је кандидат навео у пријави)
• 11. 6. 2023. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД И НАКНАДНИ РОК ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ (у матичној школи на Бановом брду)
• 15. 6. 2023. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА (објављује се на огласној табли одељења)
• 16. 6. 2023. РОК ЗА ЖАЛБЕ (електронски)
• 20. 6. 2023. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ (објављује се на огласној табли одељења)
• 20.06.2023. НАКНАДНИ РОК ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
• 21. 06. 2023. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
• 22. и 23. 6. 2023. УПИС У ПРИПРЕМНИ И ПРВИ РАЗРЕД ОМШ (секретаријат школе у матичној згради)

За све потребне информације пишите нам на имејл: prijemni.lisinski@gmail.com

Музичка школа „Ватрослав Лисински”

Основна музичка школа „Ватрослав Лисински” постоји од 1953. године на  данашњој локацији на општини Чукарица. Одлуком Министарства просвете 2000. године добија и статус средње музичке школе. Данас школа броји око 1000 ученика и сигурно исто толико награда са разних такмичења у земљи и иностранству. Захваљујући таленту и труду ученика, раду и посвећености наставног кадра, школа је већ годинама уназад сврстана међу најеминентније образовно-васпитне установе у домену музичке уметности.

Припремни разред

Припремни разред је намењен деци предшколског и раног школског узраста, од 6 до 8 година, и представља први контакт деце са музичким образовањем. Услов за упис у припремни разред је, поред старосне границе, поседовање основних музичких способности – развијен слух, музичка меморија и осећај за ритам, које стручна комисија установи на провери музичких способности.

Основна школа

Основно музичко образовање у нашој школи ученици стичу у оквиру одсека за класичну музику, по шестогодишњем или четворогодишњем наставном програму. Шестогодишњи програм предвиђен је за следеће инструменте: виолина, виола, виолончело, гитара, харфа, хармоника, клавир, флаута, кларинет, труба, тромбон, хорна, обоа, фагот и удараљке. Четворогодишњи програм предвиђен је за наставу контрабаса и соло певања.

Средња школа

Средња музичка школа је стручна уметничка школа у којој ученици стичу опште образовање и стручно музичко образовање кроз предмете општеобразовног типа (српски језик, страни језици, математика и други прописани предмети) и стручне предмете који су практичног или теоретског типа. Музичка школа „Ватрослав Лисински” има верификовано подручје рада у средњој музичкој школи за два образовна профила у четвoрогодишњем трајању...

Меморијал Душан Протић

Меморијал Душан Протић проистекао је из школског тамичења МШ „Ватрослав Лисински”. 

01.
02.
03.
04.
05.
06.
Ученика
КОМПОЗИЦИЈА
оСМЕХА
наставника
Scroll to Top