Mузичка школа Ватрослав Лисински

Our goal then and now is to provide quality on time projects

Музичка Школа Ватрослав Лисински

Пријава – основна школа и припремни разред распоред полагања

Распоред полагања пријемног испита за упис у основну музичку школу, и распоред провере музичких способности за упис у припремни разред.

Музичка Школа Ватрослав Лисински

Пријемни – основна школа и припремни разред

Због великог броја пријављених кандидата пријемни испит за основну школу биће реализован у више термина од планираних, а провера музичких способности за упис у припремни разред биће одржана у матичној школи на Бановом брду 11.06.2023.

Прецизна сатница биће објављена од 17.05.2023. на сајту школе и огласним таблама одељења на којима су кандидати пријављени за полагање.

Музичка школа „Ватрослав Лисински”

Основна музичка школа „Ватрослав Лисински” постоји од 1953. године на  данашњој локацији на општини Чукарица. Одлуком Министарства просвете 2000. године добија и статус средње музичке школе. Данас школа броји око 1000 ученика и сигурно исто толико награда са разних такмичења у земљи и иностранству. Захваљујући таленту и труду ученика, раду и посвећености наставног кадра, школа је већ годинама уназад сврстана међу најеминентније образовно-васпитне установе у домену музичке уметности.

Припремни разред

Припремни разред је намењен деци предшколског и раног школског узраста, од 6 до 8 година, и представља први контакт деце са музичким образовањем. Услов за упис у припремни разред је, поред старосне границе, поседовање основних музичких способности – развијен слух, музичка меморија и осећај за ритам, које стручна комисија установи на провери музичких способности.

Основна школа

Основно музичко образовање у нашој школи ученици стичу у оквиру одсека за класичну музику, по шестогодишњем или четворогодишњем наставном програму. Шестогодишњи програм предвиђен је за следеће инструменте: виолина, виола, виолончело, гитара, харфа, хармоника, клавир, флаута, кларинет, труба, тромбон, хорна, обоа, фагот и удараљке. Четворогодишњи програм предвиђен је за наставу контрабаса и соло певања.

Средња школа

Средња музичка школа је стручна уметничка школа у којој ученици стичу опште образовање и стручно музичко образовање кроз предмете општеобразовног типа (српски језик, страни језици, математика и други прописани предмети) и стручне предмете који су практичног или теоретског типа. Музичка школа „Ватрослав Лисински” има верификовано подручје рада у средњој музичкој школи за два образовна профила у четвoрогодишњем трајању...

Меморијал Душан Протић

Меморијал Душан Протић проистекао је из школског тамичења МШ „Ватрослав Лисински”. 

01.
02.
03.
04.
05.
06.
Ученика
КОМПОЗИЦИЈА
оСМЕХА
наставника