Припремни разред

Припремни разред

Припремни разред је намењен деци предшколског и раног школског узраста, од 6 до 8 година, и представља први контакт деце са музичким образовањем. Услов за упис у припремни разред је, поред старосне границе, поседовање основних музичких способности – развијен слух, музичка меморија и осећај за ритам, које стручна комисија установи на провери музичких способности.

Musical instruments collection on white background. Top view

Школовање траје једну школску годину и полазници имају права да само једанпут похађају наставу припремног разреда.

Настава се одвија групно, два пута недељно, у трајању од једног школског часа, у матичној школи на Бановом брду.

Наставним  планом  и програмом  припременог разреда  предвиђено је развијање свих компоненти музикалности: развијање слуха, развијање ритмичких способности, ширење обима гласа, развијање осећаја за групно музицирање, увођење у музичку писменост, стварање културе слушања музике. У оквиру часова, ученици се упознају са инструментима и начинима музицирања на њима. Садржаји наставе припремног разреда су усмерени ка развоју интересовања и љубави према музици.

Након завршеног припремног разреда, ученици који се определе за упис уосновну музичку школу, приступају пријемном испиту.

Припремни разред

Провера музичких способности за упис у припремни разред

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ПРИПРЕМНОГ РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ:

Понедељак

18.15 – 19 часова
19 – 19.45 часова

Четвртак

18.15 – 19 часова
19 – 19.45 часова
Наставу припремног разреда изводи наставница Јована Илић Рајковић.

Настава

Сазнајте више.

Припремни разред

Сазнајте више кликом на припремни разред.

Основна школа

Сазнајте више кликом на основну школу.

Средња школа

Сазнајте више кликом на средњу школу.

Scroll to Top