Стручна већа

Музичка школа „Ватрослав Лисински"

Софија Младеновић Докић, руководилац стручног већа, ИО Жарково
Олга Ајдер, матична школа
Наташа Ђуровић, матична школа
Марина Костић, матична школа
Тамара Кузмановић, матична школа
Татјана Милошевић, матична школа
Ранка Петровић, матична школа
Владимир Поповић, матична школа
Душица Радуловић, матична школа
Далида Вујадиновић Топаловић, матична школа
Елена Шевер, матична школа
Соња Нешић, матична школа
Ира Букумировић, ИО Жарково
Марина Дамјановић, ИО Жарково
Гордана Живковић, ИО Жарково
Милош Јеротић, ИО Жарково
Ана Маркишић, ИО Жарково
Данило Митровић, ИО Жарково
Ида Магарашевић, ИО Железник
Верица Поледица, ИО Железник
Ана Поњавић, ИО Сремчица
Милена Обрадовић, ИО Умка
Бојана Васиљевић, ИО Обреновац
Невена Матић, ИО Обреновац

Владимир Станишић, руководилац стручног већа, наставник кларинета, матична школа
Ђорђе Поповић, наставник кларинета, матична школа
Катерина Крстић, наставница обое, матична школа
Биљана Маћић, наставница флауте, матична школа
Милена Станковић, наставница фагота, матична школа
Урош Пекмезовић, наставник трубе, матична школа
Милица Будимиров, наставница хорне, матична школа
Стојанка Вукомановић, наставница соло певања, матична школа
Невена Ђорђевић, наставница удараљки, матична школа
Вук Дајић, наставник трубе, матична школа и ИО Умка
Ђорђе Антић, наставник тромбона, матична школа и ИО Умка
Станислава Васиљевић, наставница флауте, ИО Жарково
Александар Чокић, наставник кларинета, ИО Умка

Милица Степаноски, руководилац стручног већа, наставница гитаре, оркестра гитара, матична школа
Милан Дерета, наставник гитаре, матична школа
Марија Грујић, наставница гитаре, матична школа
Јанаки Пејов, наставник гитаре, матична школа
Милош Вукићевић, наставник гитаре, ИО Жарково
Стефан Јовандарић, наставник гитаре, ИО Жарково
Милка Марковић, наставница гитаре, ИО Жарково
Игор Ивић, наставник гитаре, ИО Жарково
Катарина Голубовић, наставница гитаре, ИО Умка
Горан Поповић, наставник гитаре, ИО Обреновац
Марија Ђурђевић Павловић, наставница харфе, матична школа

Милица Пекмезовић, руководилац стручног већа, матична школа, ИО Жарково
Милена Петровић, матична школа
Бојана Грче, матична школа, ИО Сремчица

Јованка Ристић Тот, матична школа

Сања Златојевић, матична школа

Оливера Мацакања, матична школа, ИО Жарково и ИО Железник

Катарина Митровић, матична школа, ИО Жарково и ИО Умка

Наталија Татић, матична школа и ИО Жарково

Верослава Ранчић, матична школа, ИО Жарково, ИО Умка

Исидора Исаковић, матична школа, ИО Умка и ИО Обреновац

Тијана Вашчић, руководилац стручног већа, наставница виолончела, матична школа
Мира Аћимовић, наставница виолине, матична школа
Урош Грчак, наставник виолине, матична школа
Вера Илић, наставница виолине, матична школа
Невенка Мартинић, наставница виолине, матична школа
Љубица Матић, наставница виолине, матична школа
Оливера Савић, наставница виолине, матична школа
Донка Анђелковић, наставница виолине, ИО Жарково
Невена Мартиновић, наставница виолине, ИО Жарково
Исидора Марјановић, наставница виолине, ИО Жарково
Милош Бубало, наставник виолине, ИО Железник
Милош Маринковић, наставник виолине, ИО Сремчица
Јелена Веселиновић, наставница виолине, ИО Умка
Жељко Шишић, наставник виолине, ИО Обреновац
Милица Николић, наставница виоле и виолине, матична школа и ИО Жарково
Милутин Младеновић, наставник виолончела, матична школа
Богдан Јовановић, наставник виолончела, ИО Жарково
Богдан Живановић, наставник контрабаса, матична школа

Милица Васић, руководилац стручног већа, наставница историје музике са упознавањем музичке литературе, националне историје музике и контрапункта, матична школа
Татјана Бабић, наставница солфеђа и контрапункта, матична школа
Светлана Вилић, наставница дириговања, свирања хорских партитура, увода у компоновање и музичких инструмената, матична школа
Јована Илић Рајковић, наставница солфеђа, матична школа
Јелена Јеленковић, наставница хармоније, матична школа
Драган Миловановић, наставник солфеђа, матична школа
Наталија Мићић, наставница хора, музичких облика, хармонске пратње и аранжирања, матична школа
Катарина Павловић, наставница солфеђа, матична школа
Саша Кесић, наставник солфеђа, музичких облика и етномузикологије
Раде Пејчић, наставник оркестра, матична школа
Марија Арамбашић Савић, наставница социологије, филозофије и грађанског васпитања
Драгана Бабић, наставница информатике
Зоран Гортнар, наставник физичког васпитања
Илинка Живковић Трифуновић, наставница италијанског језика
Јелена Митић, наставница психологије
Јован Тодоровић, наставник физике
Наташа Мишковић, наставница енглеског језика
Ивана Радовановић Вуја, наставница српског језика
Јелена Ракић Богдановић, наставница историје
Надежда Чокорило, наставница математике
Ивана Франовић, наставница верске наставе

Катарина Павловић, руководилац стручног већа, наставница солфеђа, матична школа
Татјана Бабић, наставница солфеђа и теорије музике, матична школа
Драган Миловановић, наставник солфеђа, матична школа
Јована Илић Рајковић, наставница солфеђа и припремног разреда, матична школа
Ивана Поповић, наставница солфеђа, матична школа
Татјана Мађаревић, наставница солфеђа, ИО Жарково
Мина Радивојевић, наставница солфеђа, ИО Жарково
Катарина Хинић, наставница солфеђа и теорије музике, ИО Жарково и ИО Сремчица
Светлана Поповић, наставница солфеђа и теорије музике, ИО Железник
Бојан Сарић, наставник солфеђа, хора и теорије музике, ИО Обреновац
Сања Икач, наставница солфеђа, ИО Умка
Наталија Мићић, наставница хора и гудачког оркестра, матична школа
Светлана Вилић, наставница хора, ИО Жарково и матична школа
Вук Дајић, наставник дувачког оркестра
Милица Степаноски, наставница оркестра гитара

Алекса Илић, руководилац стручног већа, наставник хармонике, ИО Железник
Весна Ивановић, наставница хармонике, матична школа
Миодраг Крстић, наставник хармонике, матична школа
Јелена Готовчевић, наставница хармонике, ИО Жарково
Зоран Готовчевић, наставник хармонике, ИО Жарково
Наташа Минић, наставница хармонике, ИО Сремчица
Вишеслав Чучуковић, наставник хармонике, ИО Обреновац

Scroll to Top