Стручна већа

Музичка школа "Ватрослав Лисински"

Софија Младеновић Докић, руководилац стручног већа, ИО Жарково
Олга Ајдер, матична школа
Наташа Ђуровић, матична школа
Марина Костић, матична школа
Тамара Кузмановић, матична школа
Татјана Милошевић, матична школа
Ранка Петровић, матична школа
Владимир Поповић, матична школа
Душица Радуловић, матична школа
Далида Вујадиновић Топаловић, матична школа
Елена Шевер, матична школа
Ира Букумировић, ИО Жарково
Марина Дамјановић, ИО Жарково
Гордана Живковић, ИО Жарково
Милош Јеротић, ИО Жарково
Ана Маркишић, ИО Жарково
Данило Митровић, ИО Жарково
Ана Поњавић, ИО Жарково
Милена Ђукановић, ИО Железник
Верица Поледица, ИО Железник
Светлана Павловић, ИО Сремчица
Милена Обрадовић, ИО Умка
Бојана Васиљевић, ИО Обреновац
Невена Матић, ИО Обреновац

Урош Пекмезовић, руководилац стручног већа, наставник трубе, матична школа
Ђорђе Антић, наставник тромбона, матична школа и ИО Умка
Милица Будимиров, наставница хорне, матична школа
Стојанка Вукомановић, наставница соло певања, матична школа
Вук Дајић, наставник трубе, матична школа и ИО Умка
Катерина Крстић, наставница обое, матична школа
Биљана Маћић, наставница флауте, матична школа
Никола Матић, наставник фагота, матична школа
Јована Стојановић, наставница кларинета, матична школа
Владимир Станишић, наставник кларинета, матична школа
Александар Чокић, наставник кларинета, матична школа
Станислава Васиљевић, наставница флауте, ИО Жарково
Милан Ракић, наставник кларинета, ИО Умка

Милица Степаноски, руководилац стручног већа, наставница гитаре, матична школа
Милан Дерета, наставник гитаре, матична школа
Амалиа Милер, наставница гитаре, матична школа
Јанаки Пејов, наставник гитаре, матична школа
Милош Вукићевић, наставник гитаре, ИО Жарково
Стефан Јовандарић, наставник гитаре, ИО Жарково
Милка Марковић, наставница гитаре, ИО Жарково
Игор Ивић, наставник гитаре, матична школа и ИО Жарково
Катарина Николић, наставница гитаре, ИО Умка
Горан Поповић, наставник гитаре, ИО Обреновац
Марија Ђурђевић Павловић, наставница харфе, матична школа
Весна Ивановић, наставница хармонике, матична школа
Миодраг Крстић, наставник хармонике, матична школа
Јелена Готовчевић, наставница хармонике, ИО Жарково
Зоран Готовчевић, наставник хармонике, ИО Жарково
Алекса Илић, наставник хармонике, ИО Железник
Наташа Минић, наставница хармонике, ИО Сремчица
Вишеслав Чучуковић, наставник хармонике, ИО Обреновац

Милена Петровић, руководилац стручног већа, матична школа
Бојана Грче, матична школа, ИО Жарково и ИО Сремчица
Сања Златојевић, матична школа
Оливера Мацакања, матична школа, ИО Жарково и ИО Железник
Катарина Митровић, матична школа и ИО Умка
Милица Пекмезовић, матична школа и ИО Жарково
Верослава Ранчић, матична школа и ИО Жарково
Љиљана Радосављевић, ИО Обреновац

Тијана Вашчић, руководилац стручног већа, наставница виолончела, матична школа
Мира Аћимовић, наставница виолине, матична школа
Урош Грчак, наставник виолине, матична школа
Вера Илић, наставница виолине, матична школа
Невенка Мартинић, наставница виолине, матична школа
Љубица Матић, наставница виолине, матична школа
Оливера Савић, наставница виолине, матична школа
Донка Анђелковић, наставница виолине, ИО Жарково
Милош Маринковић, наставник виолине, ИО Жарково и Сремчица
Невена Мартиновић, наставница виолине, ИО Жарково
Атанасија Станишић, наставница виолине, ИО Жарково
Милош Бубало, наставник виолине, ИО Железник
Дуња Петковска, наставница виолине, ИО Умка
Жељко Шишић, наставник виолине, ИО Обреновац
Коста Благојевић, наставник виоле, матична школа
Милутин Младеновић, наставник виолончела, матична школа
Ивана Дивац, наставница виолончела, ИО Жарково
Богдан Живановић, наставник контрабаса, матична школа

Милица Васић, руководилац стручног већа, наставница историје музике са упознавањем музичке литературе, националне историје музике и етномузикологије, матична школа
Татјана Бабић, наставница солфеђа, матична школа
Светлана Вилић, наставница дириговања, свирања хорских партитура, контрапункта, увода у компоновање и музичких инструмената, матична школа
Јована Илић Рајковић, наставница солфеђа, матична школа
Јелена Јеленковић, наставница хармоније, матична школа
Драган Миловановић, наставник хармонске пратње, матична школа
Наталија Мићић, наставница хора ОМШ и СМШ, музичких облика и аранжирања, матична школа
Катарина Павловић, наставница солфеђа, матична школа
Раде Пејчић, наставник оркестра СМШ, матична школа
Анита Савић, наставница солфеђа, матична школа
Марија Арамбашић Савић, наставница социологије, филозофије и грађанског васпитања
Драгана Бабић, наставница информатике и аудио-витуелне технике
Зоран Гортнар, наставник физичког васпитања
Илинка Живковић Трифуновић, наставница италијанског језика
Марија Каматовић, наставница психологије
Александра Миленковић, наставница физике
Наташа Мишковић, наставница енглеског језика
Ивана Радовановић Вуја, наставница српског језика
Јелена Ракић Богдановић, наставница историје
Надежда Чокорило, наставница математике
Јелена Тимотијевић, наставница верске наставе

Катарина Павловић, руководилац стручног већа наставника ОМШ, наставница солфеђа, матична школа
Татјана Бабић, наставница солфеђа и теорије музике, матична школа
Драган Миловановић, наставник солфеђа, матична школа
Јована Илић Рајковић, наставница солфеђа, матична школа
Анита Савић, наставница солфеђа и теорије музике, матична школа
Јована Крстић, наставница припремног разреда и солфеђа, матична школа и ИО Сремчица
Ивана Поповић, наставница солфеђа, ИО Жарково
Светлана Поповић, наставница солфеђа и теорије музике, ИО Жарково
Мина Радивојевић, наставница солфеђа и теорије музике, ИО Железник
Сања Икач, наставница солфеђа, ИО Умка
Бојан Сарић, наставник солфеђа и теорије музике, ИО Обреновац
Анђелка Томић, наставница солфеђа и хора ОМШ, ИО Обреновац

Катарина Павловић, руководилац стручног већа наставника ОМШ; наставница солфеђа; матична школа
Драган Миловановић, наставник солфеђа; матична школа
Тања Бабић Михаљев, наставница солфеђа и теорије музике; матична школа
Јована Илић Рајковић, наставница солфеђа; матична школа
Јована Крстић, наставница припремног разреда и солфеђа; матична школа и ИО Сремчица
Ивана Поповић, наставница солфеђа; ИО Жарково
Светлана Поповић, наставница солфеђа и теорије музике; ИО Жарково
Анита Савић, наставница солфеђа и теорије музике; матична школа
Мина Радивојевић, наставница солфеђа и теорије музике; ИО Железник
Сања Икач, наставница солфеђа; ИО Умка
Бојан Сарић, наставник солфеђа и теорије музике; ИО Обреновац
Анђелка Томић, наставница солфеђа и хора ОМШ; ИО Обреновац