Провера музичких способности – припремни разред

Припремни разред је намењен деци предшколског и раног школског узраста, од 6 до 8 година, и представља први контакт деце са музичким образовањем. Провера музичких способности за упис у припремни разред састоји се из провере одређених компонената музикалности:

Пријемни испит – основна школа

Основну музичку школу могу да упишу ученици који у тренутку подношења пријаве за полагање пријемног испита:
А) похађају други разред основне школе и млађи – за инструменте чији је наставни план и програм у шестогодишњем циклусу – виолина, виола, виолончело, гитара, хармоника, клавир, флаута, обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, тромбон, харфа и удараљке.
Б) похађају четврти разред основне школе за инструменте чији је наставни план и програм у четворогодишњем циклусу – контрабас и соло певање.

пријемни испит средња школа

Пријемни испит - средња школа

Средњу музичку школу могу да упишу ученици на једном од два образовна профила:
А) извођач класичне музике
Б) музички сарадник теоретичар

По већ устаљеној пракси, и овог пролећа почињемо са припремном наставом из солфеђа за упис у средњу музичку школу. Пријемни испит је планиран за период од 19. до 21. маја.

Scroll to Top