Провера музичких способности – припремни разред

Припремни разред је намењен деци предшколског и раног школског узраста, од 6 до 8 година, и представља први контакт деце са музичким образовањем. Провера музичких способности за упис у припремни разред састоји се из провере одређених компонената музикалности:

Пријемни испит – основна школа

Основну музичку школу могу да упишу ученици који у тренутку подношења пријаве за полагање пријемног испита:
А) похађају други разред основне школе и млађи – за инструменте чији је наставни план и програм у шестогодишњем циклусу – виолина, виола, виолончело, гитара, хармоника, клавир, флаута, обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, тромбон, харфа и удараљке.
Б) похађају четврти разред основне школе за инструменте чији је наставни план и програм у четворогодишњем циклусу – контрабас и соло певање.

Пријемни испит - средња школа

Средњу музичку школу могу да упишу ученици на једном од два образовна профила:
А) извођач класичне музике
Б) музички сарадник теоретичар
Захтеве за полагање пријемног испита за упис у средњу музичку школу прописује Министарство просвете Републике Србије и биће објављени у штампаном информатору, на интернет презентацији Министарства, као и на интернет презентацији Завода за унапређење
образовања и васпитања (ЗУОВ).