Провера музичких способности – припремни разред

Припремни разред је намењен деци предшколског и раног школског узраста, од 6 до 8 година, и представља први контакт деце са музичким образовањем. Похађање припремног разреда није предуслов за полагање пријемног испита за основну школу. Провера музичких способности за упис у припремни разред састоји се из провере одређених компонената музикалности:

Пријемни испит – основна школа

У први разред основне музичке школе може да се упише кандидат који положи пријемни испит за утврђивање музичких способности, према следећим старосним границама:
• на инструменте: виолина, виола, виолончело, гитара, харфа (педална и непедална), клавир, хармоника, флаута, може да се упише ученик од 9 година и млађи.
• на инструменте: обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, тромбон, удараљке и контрабас, може да се упише ученик од 11 година и млађи.
• на соло певање може да се упише: за женске гласове – ученик од 13 година и старији, а за мушке гласове – ученик од 16 година и старији.

У први разред основне музичке школе може да се упише и старији ученик, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности. Похађање припремног разреда није предуслов за полагање пријемног испита за основну школу.

пријемни испит средња школа

Пријемни испит - средња школа

Средњу музичку школу могу да упишу ученици на једном од два образовна профила:
• Музички извођач класичне музике
• Музички сарадник

Scroll to Top