Пријемни испит – основна школа

У први разред основне музичке школе може да се упише кандидат који положи пријемни испит за утврђивање музичких способности, према следећим старосним границама:
• на инструменте: виолина, виола, виолончело, гитара, харфа (педална и непедална), клавир, хармоника, флаута, може да се упише ученик од 9 година и млађи.
• на инструменте: обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, тромбон, удараљке и контрабас, може да се упише ученик од 11 година и млађи.
на соло певање може да се упише: за женске гласове – ученик од 13 година и старији, а за мушке гласове – ученик од 16 година и старији.

У први разред основне музичке школе може да се упише и старији ученик, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

musical instruments in wooden background

Пријемни испит за проверу музичких способности за упис у основну музичку школу обухвата проверу одређених компоненти музикалности:

1. слух – певање једне од понуђених дечијих песмица – аудио снимци песмица биће објављени на сајту школе или друге дечије песме
2. хармонски слух –   репродуковање певањем једног од тонова одсвираног акорда;
3. музичка меморија – понављање певањем тонова и краћих мелодијских мотива које наставник свира на клавиру;
4. пулсација – тапшање у ритму композиције коју наставник изводи на инструменту;
5. ритам – понављање задатих ритмичких мотива уз тапшање и говор;

Пријаве за полагање пријемног испита за упис у основну музичку школу у школској 2023/24. години примаће се искључиво електронским путем, у периоду од 3. до 28. априла 2023. године.

Пријемни испит за упис у основну музичку школу биће реализован у просторијама матичне школе и издвојених одељења – кандидати ће пријемни испит полагати у одељењу у коме желе да похађају наставу.
На основу броја бодова добијених од стране стручне комисије на пријемном испиту, биће формирана ранг листа примљених кандидата. Термини за полагање пријемног испита биће објављени по завршетку пријављивања кандидата, после 28. априла 2023. године. Број слободних места по инструментима и одељењима биће објављени накнадно.

Пријаве

Пријаве за Такмичење

Пријаве за Такмичење достављају се од 16. јануара до 5. фебруара 2023, искључиво електронским путем, према упутствима објављеним на интернет презентацији Школе и Такмичења.

www.lisinski.edu.rs
www.memorijal.lisinski.edu.rs

За учешће на Такмичењу уплаћује се донација. Висина донације за солисте износи 3000 динара.

Висина донације за камерне ансамбле износи 1000 динара по члану ансамбла.

Рачун за уплату донације: 840-1294666-10. У случају да такмичар из било ког разлога одустане од учешћа на такмичењу, уплаћена донација се не враћа.

Правилник o полагању
пријемног испита за упис
у основну школу

Правилник

Кликните како бисте прегледали правилник.

Настава

Сазнајте више.

Припремни разред

Сазнајте више кликом на припремни разред.

Основна школа

Сазнајте више кликом на основну школу.

Средња школа

Сазнајте више кликом на средњу школу.