Пријемни испит – основна школа

У први разред основне музичке школе може да се упише кандидат који положи пријемни испит за утврђивање музичких способности, према следећим старосним границама:
• на инструменте:  виолина, виола, виолончело, гитара, харфа (педална и непедална), клавир, хармоника, флаута, може да се упише ученик од 9 година и млађи.
• на инструменте:  обоа, кларинет,  фагот,  хорна, труба,  тромбон, удараљке и контрабас, може да се упише ученик од 11 година и млађи.
на соло певање може да се упише: за женске гласове – ученик од 13 година и старији, а за мушке гласове – ученик од 16 година и старији.

У први разред основне музичке школе може да се упише и старији ученик, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

musical instruments in wooden background

Пријемни испит за проверу музичких способности за упис у основну музичку школу обухвата проверу одређених компоненти музикалности:

1. слух – певање једне од понуђених или неке друге дечије песме
2. хармонски слух –   репродуковање певањем једног од тонова одсвираног акорда;
3. музичка меморија – понављање певањем тонова и краћих мелодијских мотива које наставник свира на клавиру;
4. пулсација – тапшање у ритму композиције коју наставник изводи на инструменту;
5. ритам – понављање задатих ритмичких мотива уз тапшање и говор;

Предлог дечјих песмица за пријемни

Пријаве за полагање пријемног испита за упис у основну музичку школу у школској 2023/24. години примаће се искључиво електронским путем, у периоду од 3. до 28. априла 2023. године.

Пријемни испит за упис у основну музичку школу биће реализован у просторијама матичне школе и издвојених одељења – кандидати ће пријемни испит полагати у одељењу у коме желе да похађају наставу.
На основу броја бодова добијених од стране стручне комисије на пријемном испиту, биће формирана ранг листа примљених кандидата. 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ОСНОВНУ ШКОЛУ И ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД 2023/24.

од 3. до 28. 4. 2023. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА (електронски)
• 15. 5. 2023. ОБЈАВЉИВАЊЕ РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА (на огласној табли одељења које је кандидат навео у пријави)
• 3. и 4. 6. 2023. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ (у одељењу које је кандидат навео у пријави)
• 11. 6. 2023. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД И НАКНАДНИ РОК ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ (у матичној школи на Бановом брду)
• 15. 6. 2023. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА (објављује се на огласној табли одељења)
• 16. 6. 2023. РОК ЗА ЖАЛБЕ (електронски)
• 20. 6. 2023. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ (објављује се на огласној табли одељења)
• 20.06.2023. НАКНАДНИ РОК ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
• 21. 06. 2023. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
• 22. и 23. 6. 2023. УПИС У ПРИПРЕМНИ И ПРВИ РАЗРЕД ОМШ (секретаријат школе у матичној згради)

За све потребне информације пишите нам на имејл: prijemni.lisinski@gmail.com

Број слободних
места по локацијама

Музичка школа „Ватрослав Лисински”

Баново брдо

 • Труба: 2
 • Кларинет: 2
 • Обоа: 1
 • Хорна: 1
 • Харфа: 1
 • Флаута: 2
 • Тромбон: 2
 • Гитара: 12
 • Хармоника: 4
 • Клавир: 9
 • Виолина: 4
 • Виолончело: 1
 • Контрабас: 1
 • Соло певање: 0
 • Удараљке: 1
 • Фагот: 1
 • Труба: 2
 • Кларинет: 2
 • Обоа: 1
 • Хорна: 1
 • Харфа: 1
 • Флаута: 2
 • Тромбон: 2
 • Гитара: 12
 • Хармоника: 4
 • Клавир: 9
 • Виолина: 4
 • Виолончело: 1
 • Контрабас: 1
 • Соло певање: 0
 • Удараљке: 1
 • Фагот: 1

Издвојена
одељења

Музичка школа „Ватрослав Лисински”

Жарково

 • Виолина: 13
 • Клавир: 5
 • Флаута: 2
 • Гитара: 3
 • Виолончело: 2
 • Хармоника: 14

Железник

 • Клавир: 3
 • Виолина: 4
 • Хармоника: 5

Умка

 • Кларинет: 6
 • Гитара: 1
 • Виолина: 4
 • Труба: 1
 • Тромбон: 2
 • Клавир: 1

Сремчица

 • Гитара: 1
 • Виолина: 6
 • Хармоника: 7
 • Клавир: 1

Обреновац

 • Клавир: 4
 • Гитара: 0
 • Хармоника: 3
 • Виолина: 2
Основна школа

Пријемни испит за упис у основну школу

Правилник o полагању
пријемног испита за упис
у основну школу

Правилник

Кликните како бисте прегледали правилник.

Настава

Сазнајте више.

Припремни разред

Сазнајте више кликом на припремни разред.

Основна школа

Сазнајте више кликом на основну школу.

Средња школа

Сазнајте више кликом на средњу школу.

Scroll to Top