Информације о упису ученика у први разред основне школе

У први разред основне музичке школе, уписује се кандидат који је положио пријемни испит и на основну листе објављене на огласној табли школе стекао услов за упис.

За упис ученика у први разред основне музичке школе и припремни разред потребна су следећа документа:
   – Копија извода из матичне књиге рођених
   – Ђачкa књижицa за ОМШ (образац бр. 11г) – попуњене прва и трећа страна. Ђачка књижица није потребна за ученике који се уписују у припремни разред.
  – Попуњена уписна пријава
  – Попуњене сагласности о објављивању фотографија, о учествовању у ваннаставним активностима и изјаву о употреби мобилног телефона
   – Потврда о уплати донације за родитељски динар (висина донације је 8.000 динара, у целости или у ратама, у току школске године)

На предлог Савета родитеља и одлуком Школског одбора МШ „Ватрослав Лисински” формиран је фонд родитељског динара. Средства са рачуна фонда родитељског динара користе се за куповину и одржавање музичких инструмената.

Модел уплатнице

 

Упис се обавља у термину који је предвиђен календаром за школску годину у секретаријату школе (Страшка Пинџура 1А).

Кандидат губи право на упис, уколико упис не обави у за то предвиђеном року.

Scroll to Top